پروژه‌ها

pasargad-slide-show-2bedoone-logo-FINAL1
پروژه فولاد شمش خورشید RO به ظرفیت 300 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-4-FINAL
پروژه فولاد راد همدان RO به ظرفیت 60 مترمکعب در ساعت
pasargad-slide-show-new-FINAL1
پروژه فولاد کیوان یزد RO به ظرفیت 35 مترمکعب در ساعت
pasargad-slide-show-2bedoone-logo-FINAL1
پروژه فولاد کویر کرمان RO به ظرفیت 300 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-2bedoone-logo-FINAL1
پروژه داروسازی رازک سیستم EDI به ظرفیت 6 مترمکعب در ساعت
pasargad-slide-show-new-FINAL1
پروژه داروسازی توفیق دارو به ظرفیت 10 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-4-FINAL
پروژه آریا پتروشیمی دبل به ظرفیت 5 مترمکعب در روز
پروژه ها
پروژه داروسازی ایماژن آبساز دارویی به ظرفیت 10 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-4-FINAL
پروژه آریا پتروشیمی دبل به ظرفیت 5 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-new-FINAL1
پروژه شرکت آرین موتور RO به ظرفیت های 50 و 25 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-4-FINAL
پروژه تصفیه خانه آب شهر لیکک بهبهان RO به ظرفیت 2500 مترمکعب در روز
pasargad-slide-show-new-FINAL1
پروژه صنایع شیر لاهیجان RO به ظرفیت 50 مترمکعب در روز

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟