تهران، اشرفی اصفهانی
info@mspasargad.com
02144880237
تماس با ما

اسمز معکوس آب شور


فرایند تصفیه آب شور با استفاده از اسمز معکوس یکی از روش‌های موجود برای حذف نمک و املاح مضر از آب شور است. در این فرایند، از یک غشای نیمه تراوا استفاده می‌شود که قادر است تا مولکول‌های آب را عبور داده و املاح و نمک‌ها را به سمت دیگر غشا باقی بگذارد. این روش تصفیه آب در واقع عکس رفتار طبیعت و اسمز است که در آن آب با درجه شوری بیشتر به سمت آب با درجه شوری کمتر حرکت می‌کند.

مراحل تصفیه آب شور با استفاده از اسمز معکوس عبارتند از:

  1. پیش تصفیه آب: در این مرحله، آب شور وارد دستگاه تصفیه می‌شود و از طریق فیلتراسیون و فرآیندهای دیگر، مواد معلق و آلاینده‌های موجود در آب حذف می‌شوند. این مرحله به منظور بهبود عملکرد غشا و جلوگیری از انسداد آن انجام می‌شود.
  2. تصفیه با استفاده از اسمز معکوس: پس از پیش تصفیه، آب وارد دستگاه اسمز معکوس می‌شود. در این مرحله، آب با فشار به طور قوی از طریق غشا عبور می‌کند. غشا قادر است تا مولکول‌های آب را عبور داده و املاح، نمک‌ها و آلاینده‌های دیگر را به سمت دیگر غشا باقی بگذارد. در نتیجه، آب خروجی از این مرحله آب شیرین شده و حاوی مقدار بسیار کمی املاح است.
  3. پس‌تیمار: آب خروجی از مرحله اسمز معکوس ممکن است به دلیل وجود برخی از املاح و آلاینده‌ها هنوز قابل قبول نباشد. بنابراین، مرحله پس‌تیمار برای بهبود کیفیت آب انجام می‌شود. این مرحله شامل استفاده از فیلتراسیون متنوع، تنظیم pH و استفاده از مواد شیمیایی مختلف است.

با استفاده از فرایند تصفیه آب شور با استفاده از اسمز معکوس، می‌توان آب شور را به آب شیرین تبدیل کرد و از آن برای 


کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی